FOLKETS HUS FÖRENINGENS ARRANGEMANG
10 juli 2004
"Lillmarken", Bredsjö Folkets Park blev en blöt och blåsig tillställning som många ändå valde att besöka.

FOLKETS HUS FESTKOMMITTÉs ARRANGEMANG 2003

Styrelsen

Tea

30 april
Vi tände brasan och rasade ut våren i Folkets park. Soppa eller korv fanns att köpa

21 maj
Vis- och trubadurkväll och försäljning av varma mackor.

24 maj
Städdag av folkets park- och hus invändigt och utvändigt.

12 juli
"Lillmarken" i Bredsjö Folketspark- Marknad med knallar, ansiktsmålning, lotteri, tipspromenad
och fika.