Till startsidan
Fritextsökning
Folkpark.nu / Folkparker /


 


Bredsjö Folkets Park

Föreningen Folkets hus i Bredsjö u.p.a. bildades söndagen den 26 maj 1918. En dansbana fanns redan som föreningen tog över. Andelsteckning, insamlingar och basarer skapade snart en grund för att påbörja ett folketshusbygge under 1920. På våren 1921 var huset färdigt och invigningsfesten kunde hållas söndagen den 1 maj 1921. Senare samma år friköpte man marken vid huset från AB Stjernfors-Ställdalen för 50 kr. Fastigheten inrymde en stor sal med scen och läktare (med 244 sittplatser), två klubbrum, kaffekök och vaktmästarebostad om ett rum och kök. Redan samma år kom biografverksamheten igång i den stora salen. I anslutning till huset byggdes också en ny dansbana. Under året inhägnades också området med folkets hus och dansbanan varvid en början till en folkpark skapades.

En genomgripande ombyggnad av danspaviljongen gjordes 1937. Den hade en golvyta av 15 meter i diameter. Paviljongen blev nu övertäckt och på sidorna försedd med fönster samt med musikestrad om 6x5 meter. Den blev nu vinterbonad och försedd med två eldstäder varför man även kunde vintertid anordna dansaftnar.

En ofta återkommande och populär orkester var Jularbokvartetten. Efter att man anslutit sig till Folkets Hus Centralstyrelse 1936 kunde man lättare engagera större sällskap såsom Arne Hülphers orkester och Hula-kvartetten.

Carl och Ebbe Jularbo var populära i Bredsjö och återkom år efter år. Här en affisch från lördagen den 17 april 1965. (klicka på bilden för en större version) Arkiv från Föreningen Folkets Hus i Bredsjö u.p.a., ArkivCentrum Örebro län.


Entrén till Bredsjö Folkets Park. Foto: Per Roth 2003-09-26, ArkivCentrum Örebro län.


Dansbanan i Bredsjö Folkets Park. Foto: Per Roth 2003-09-26, ArkivCentrum Örebro län.


Kiosk i Bredsjö Folkets Park. Foto: Per Roth 2003-09-26, ArkivCentrum Örebro län.

Källor: Arkiv från Föreningen Folkets hus i Bredsjö u.p.a., ArkivCentrum Örebro län. Svenska Folkrörelser, bd V: Folkets hus och parker, s 149, Stockholm 1939.

2003-10-07