Till startsidan
Fritextsökning
Folkpark.nu / Folkets hus /


 


Bredsjö Folkets hus

Föreningen Folkets hus i Bredsjö u.p.a. bildades söndagen den 26 maj 1918. En dansbana fanns redan som föreningen tog över. Andelsteckning, insamlingar och basarer skapade snart en grund för att påbörja ett folketshusbygge under 1920. På våren 1921 var huset färdigt och invigningsfesten kunde hållas söndagen den 1 maj 1921. Senare samma år friköpte man marken vid huset från AB Stjernfors-Ställdalen för 50 kr. Fastigheten inrymde en stor sal med scen och läktare (med 244 sittplatser), två klubbrum, kaffekök och vaktmästarebostad om ett rum och kök. Redan samma år kom biografverksamheten igång i den stora salen. I anslutning till huset byggdes också en ny dansbana. Under året inhägnades också området med folkets hus och dansbanan varvid en början till en folkpark skapades.

En genomgripande ombyggnad av danspaviljongen gjorde 1937. Den hade en golvyta av 15 meter i diameter. Paviljongen blev nu övertäckt och på sidorna försedd med fönster samt med musikestrad om 6x5 meter. Den blev nu vinterbonad och försedd med två eldstäder varför man även kunde vintertid anordna dansaftnar.

En ofta återkommande och populär orkester var Jularbokvartetten. Efter att man anslutit sig till Folkets Hus Centralstyrelse 1936 kunde man lättare engagera större sällskap såsom Arne Hülphers orkester och Hula-kvartetten.

En genomgripande ombyggnad av huset gjordes i början av 1950-talet.

Lördagen den 13 februari 1923 gästades Bredsjö Folkets hus av dragspelarna Carl Gylling och Gustav Lindkvist. (klicka på bilden för en större version) Arkiv från Föreningen Folkets Hus i Bredsjö u.p.a., ArkivCentrum Örebro län.


Bredsjö Folkets hus. Foto: Christian Richette 1978-08-30, Örebro läns museum.Bredsjö Folkets hus idag. Foto: Per Roth 2003-09-26, ArkivCentrum Örebro län.

Källor: Arkiv från Föreningen Folkets hus i Bredsjö u.p.a., ArkivCentrum Örebro län. Svenska Folkrörelser, bd V: Folkets hus och parker, s 149, Stockholm 1939.

2003-10-07