BREDSJÖ FOLKETS HUS OCH PARK

Klicka!För endast 100 kronor blir du andelsägare i Folkets Husföreningen i Bredsjö. Du får ett vackert andelsbevis att rama in och sätta upp på väggen. Sätt in 100 kronor på bg. 5640-5103 alt. kontakta Peter 0587-61116 eller Siv 0587-61138. Så ser det ut!

Bilden har inget med Folkets Hus att göra!

 

Föreningen Folkets hus i Bredsjö u.p.a. bildades söndagen den 26 maj 1918. En dansbana fanns redan som föreningen tog över. Andelsteckning, insamlingar och basarer skapade snart en grund för att påbörja ett folketshusbygge under 1920. På våren 1921 var huset färdigt och invigningsfesten kunde hållas söndagen den 1 maj 1921. Senare samma år friköpte man marken vid huset från AB Stjernfors-Ställdalen för 50 kr. Fastigheten inrymde en stor sal med scen och läktare (med 244 sittplatser), två klubbrum, kaffekök och vaktmästarebostad om ett rum och kök. Redan samma år kom biograf-verksamheten igång i den stora salen. I anslutning till huset byggdes också en ny dansbana. Under året inhägnades också området med folkets hus och dansbanan varvid en början till en folkpark skapades. Källa: www.folkpark.nu

 

Boken om svenskarnas älskade Folkpark. Sextio män och kvinnor över hela landet berättar i "Det var dans i Folkets Park" om den svenskaste av företeelser. Nostalgivarning utfärdad. Kom med upp på banan!