PROTOKOLL FRÅN ÖPPNA FOLKETSHUSMÖTEN 2005, 2006 och 2007

Årsredovisning 2006

Minnesanteckningar från folketshusmötet den 5/6 2007

Minnesanteckningar från folketshusmötet den 6/2 2007

Minnesanteckningar från folketshusmötet den 9/1 2007

Minnesanteckningar från folketshusmötet den 3/10 2006

Minnesanteckningar från folketshusmötet den 5/9 2006

Minnesanteckningar från folketshusmötet den 30/5 2006

Minnesanteckningar från folketshusmötet den 2/5 2006

Minnesanteckningar från folketshusmötet den 4/4 2006

Minnesanteckningar från folketshusmötet den 7/2 2006

Verksamhetsberättelse 2005

Minnesanteckningar från folketshusmötet den 10/1 2006

Minnesanteckningar från folketshusmötet den 6/12 2005

Minnesanteckningar från folketshusmötet den 1/12 2005

Minnesanteckningar från folketshusmötet den 4/10 2005

Minnesanteckningar från folketshusmötet den 6/9 2005