FOLKETS HUS FÖRENINGENS ARRANGEMANG
10 juli 2004
"Lillmarken", Bredsjö Folkets Park blev en blöt och blåsig tillställning som många ändå valde att besöka.

FOLKETS HUS FESTKOMMITTÉs ARRANGEMANG 2003

21 maj
Vis- och trubadurkväll och försäljning av varma mackor. Inträde 50:-. Barn gratis.

30 april
Vi tänder brasan och rasar ut våren i Folkets park. Soppa finns att köpa eller om du hellre vill grilla din egen korv. Välkomna!

24 maj
Städdag av folkets park- och hus invändigt och utvändigt.

12 juli
"Lillmarken" i Bredsjö Folketspark- Marknad med knallar, ansiktsmålning, lotteri, tipspromenad
och fika.